Hiển thị tất cả 8 kết quả

Thương Hiệu
  Inverter
   Giá Cả

    Máy Lạnh Hitachi Inverter 2.5 HP XJ24CKV-Chính hãng

    19,990,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 2.5 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 2.5HP (2.5ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích 30-40m²  (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
    • Công suất tiêu thụ: 2kW
    • Kích thước dàn lạnh: 900x300x230mm
    • Trọng lương dàn lạnh: 10kg
    • Kích thước dàn nóng: 850x670x290mm
    • Trọng lượng giàn nóng: 43kg

    Máy Lạnh Hitachi Inverter 2.0 HP XJ18CKV-Chính hãng

    13,490,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 2.0 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 2.0HP (2 ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích 20-30m²  (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
    • Công suất tiêu thụ: 1.65kW
    • Kích thước dàn lạnh: 900x300x230mm
    • Trọng lương dàn lạnh: 10kg
    • Kích thước dàn nóng: 750x570x280mm
    • Trọng lượng giàn nóng: 33kg

    Máy Lạnh Hitachi Inverter 1.5 HP XJ13CKV-Chính hãng

    9,190,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 1.5 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 1.5 HP (1.5 ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích 16 - 20 m² (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
    • Công suất tiêu thụ: 1.15kW
    • Kích thước dàn lạnh: 780x280x230mm
    • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
    • Kích thước dàn nóng: 658x530x275mm
    • Trọng lượng giàn nóng: 22kg

    Máy Lạnh Hitachi Inverter 1.0 HP XJ10CKV-Chính hãng

    6,890,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 1.0 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 1.0 HP (1 ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích 10 - 15 m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)
    • Công suất tiêu thụ: 0.8kW
    • Kích thước dàn lạnh:780x280x230mm
    • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
    • Kích thước dàn nóng: 658x530x275mm
    • Trọng lượng giàn nóng: 21kg

    Máy Lạnh Hitachi 2.5 HP EJ24CKV-Chính hãng

    13,890,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 2.5 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 2.5 HP (2.5 ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3)
    • Công suất tiêu thụ: 1.95kW
    • Kích thước dàn lạnh:110x30x26cm
    • Trọng lương dàn lạnh: 14kg
    • Kích thước dàn nóng: 85x65x29.8cm
    • Trọng lượng giàn nóng: 47.5kg

    Máy Lạnh Hitachi 2.0 HP EJ18CKV-Chính hãng

    10,400,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 2.0 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 2.0 HP (2.0 ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích 20 - 30 m² hoặc 60 - 80 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
    • Công suất tiêu thụ: 1.7kW
    • Kích thước dàn lạnh:110x300x240mm
    • Trọng lương dàn lạnh: 14kg
    • Kích thước dàn nóng: 750x570x280mm
    • Trọng lượng giàn nóng: 37kg

    Máy Lạnh Hitachi 1.5 HP EJ13CKV-Chính hãng

    8,990,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 1.5 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 1.5 HP (1.5 ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
    • Công suất tiêu thụ: 1.1 kW
    • Kích thước dàn lạnh: 780x280x230mm
    • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
    • Kích thước dàn nóng: 658x530x275mm
    • Trọng lượng giàn nóng: 26kg

    Máy Lạnh Hitachi 1.0 HP EJ10CKV-Chính hãng

    5,490,000
    • Thương hiệu: Hitachi
    • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 1.0 HP
    • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
    • Loại Gas lạnh: R32
    • Công xuất làm lạnh: 1.0 HP (1 ngựa)
    • Sử dụng cho phòng: Diện tích 10-15m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)
    • Công suất tiêu thụ: 0.825 kW
    • Kích thước dàn lạnh: 780x280x230mm
    • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
    • Kích thước dàn nóng: 658x280x230mm
    • Trọng lượng giàn nóng: 23kg