Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy Lạnh Hitachi Inverter 2.5 HP XJ124CKV-Chính hãng

18.400.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 2.5 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 2.5HP (2.5ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích 30-40m²  (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
 • Công suất tiêu thụ: 2kW
 • Kích thước dàn lạnh: 900x300x230mm
 • Trọng lương dàn lạnh: 10kg
 • Kích thước dàn nóng: 850x670x290mm
 • Trọng lượng giàn nóng: 43kg

Máy Lạnh Hitachi Inverter 2.0 HP XJ18CKV-Chính hãng

13.850.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 2.0 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 2.0HP (2 ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích 20-30m²  (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
 • Công suất tiêu thụ: 1.65kW
 • Kích thước dàn lạnh: 900x300x230mm
 • Trọng lương dàn lạnh: 10kg
 • Kích thước dàn nóng: 750x570x280mm
 • Trọng lượng giàn nóng: 33kg

Máy Lạnh Hitachi Inverter 1.5 HP XJ13CKV-Chính hãng

9.200.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 1.5 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 1.5 HP (1.5 ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích 16 - 20 m² (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
 • Công suất tiêu thụ: 1.15kW
 • Kích thước dàn lạnh: 780x280x230mm
 • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
 • Kích thước dàn nóng: 658x530x275mm
 • Trọng lượng giàn nóng: 22kg

Máy Lạnh Hitachi Inverter 1.0 HP XJ10CKV-Chính hãng

7.300.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi Inverter 1.0 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 1.0 HP (1 ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích 10 - 15 m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)
 • Công suất tiêu thụ: 0.8kW
 • Kích thước dàn lạnh:780x280x230mm
 • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
 • Kích thước dàn nóng: 658x530x275mm
 • Trọng lượng giàn nóng: 21kg

Máy Lạnh Hitachi 2.5 HP EJ24CKV-Chính hãng

15.850.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 2.5 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 2.5 HP (2.5 ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3)
 • Công suất tiêu thụ: 1.95kW
 • Kích thước dàn lạnh:110x30x26cm
 • Trọng lương dàn lạnh: 14kg
 • Kích thước dàn nóng: 85x65x29.8cm
 • Trọng lượng giàn nóng: 47.5kg

Máy Lạnh Hitachi 2.0 HP EJ18CKV-Chính hãng

10.200.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 2.0 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 2.0 HP (2.0 ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích 20 - 30 m² hoặc 60 - 80 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
 • Công suất tiêu thụ: 1.7kW
 • Kích thước dàn lạnh:110x300x240mm
 • Trọng lương dàn lạnh: 14kg
 • Kích thước dàn nóng: 750x570x280mm
 • Trọng lượng giàn nóng: 37kg

Máy Lạnh Hitachi 1.5 HP EJ13CKV-Chính hãng

7.200.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 1.5 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 1.5 HP (1.5 ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)
 • Công suất tiêu thụ: 1.1 kW
 • Kích thước dàn lạnh: 780x280x230mm
 • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
 • Kích thước dàn nóng: 658x530x275mm
 • Trọng lượng giàn nóng: 26kg

Máy Lạnh Hitachi 1.0 HP EJ10CKV-Chính hãng

5.750.000 (đã có VAT)
 • Thương hiệu: Hitachi
 • Tên sản phẩm: Máy lạnh Hitachi 1.0 HP
 • Bảo hành: 24 tháng chính hãng
 • Loại Gas lạnh: R32
 • Công xuất làm lạnh: 1.0 HP (1 ngựa)
 • Sử dụng cho phòng: Diện tích 10-15m² hoặc từ 30 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)
 • Công suất tiêu thụ: 0.825 kW
 • Kích thước dàn lạnh: 780x280x230mm
 • Trọng lương dàn lạnh: 8kg
 • Kích thước dàn nóng: 658x280x230mm
 • Trọng lượng giàn nóng: 23kg