MÁY LẠNH AQUA HP ĐVT GIÁ BÁN
ML AQUA KCR12NQS (1.5N) 1.5 Bộ 6020
ML AQUA KCR9NQS (1N) 1 Bộ 5030
ML AQUA KCRV12WNM (inverter) 1.5 Bộ 7500
ML AQUA KCRV9WNM (inverter) 1 Bộ 6250
MÁY LẠNH CASPER
ML CASPER EC-24TL11 (2.5N) 2.5 Bộ 12500
ML CASPER EC-24TL22 (2.5N 2.5 Bộ 12650
ML CASPER FC-18TL11 (2N DUNG) 2 Bộ 14500
ML CASPER FC-48TL11 (5N DUNG) 5 Bộ 26700
ML CASPER GC-09TL32 (INVERTER) 1 Bộ 5900
ML CASPER GC-12TL32 INVERTER 1.5 Bộ 7200
ML CASPER GC-18TL32 (INVERTER) 2 Bộ 12650
ML CASPER GC-24TL32 (INVERTER) 2.5 Bộ 15700
ML CASPER IC-12TL32 (1.5N, INVERTER) 1.5 Bộ 7100
ML CASPER IC-18TL32 (2N, INVERTER) 2 Bộ 12550
ML CASPER SC-09TL32 1 Bộ 4800
ML CASPER SC-18TL32 (2N) 2 Bộ 9350
ML CASPER SC-24TL32 (2.5N) 2.5 Bộ 12750
MÁY LẠNH PANA
ML PANA PU9WKH (1N, INVERTER) 1 Bộ 9050
ML PANA XPU12WKH (1.5N, INVERTER) 1.5 Bộ 11000
ML PANA XPU9WKH (1N, INVERTER) 1 Bộ 8950
MÁY LẠNH SHARP
ML SHARP X12XEW (1.5N, INVERTER) 1.5 Bộ 7670
ML SHARP X18XEW (2N, inverter) 2 Bộ 11450
ML SHARP X9XEW (inverter) 1 Bộ 6120
ML SHARP XP13WHW (1.5N, INVERTER) 1.5 Bộ 8350
MÁY LẠNH TOSHIBA
ML TO 10D2KCV (INVERTER) 1 Bộ 7550
ML TO 13C2KCV (INVERTER) 1.5 Bộ 9950
MÁY LẠNH ASANZO
ML ASANZO K09N66 (GAS 410 INVERTER) 1 Bộ 5250
ML ASANZO K12N66 (1.5N, GAS 410, INVERTER) 1.5 Bộ 6350
ML ASANZO K18N66 (2N, GAS 410, INVERTER) 2 Bộ 9900
ML ASANZO S09N66 (1N, GAS 410) 1 Bộ 4200
ML ASANZO S12N66 (1.5N, GAS 410) 1.5 Bộ 5300
ML ASANZO S18N66 (2N, GAS 410) 2 Bộ 7600
MÁY LẠNH DAIKIN
ML DAIKIN 25GVMV(INVETTER G410) 1 Bộ 11100
ML DAIKIN 35GVMV(INVETTER G410) 1.5 Bộ 13100
ML DAIKIN 50GVMV (2N, INVERTER, GAS410) 1 Bộ 20000
ML DAIKIN KA25UAVMV (INVERTER) 1 Bộ 8650
ML DAIKIN KA35UAVMV(INVERTER) 1.5 Bộ 10650
ML DAIKIN KC25UAVMV (INVERTER) 1 Bộ 9300
ML DAIKIN KC35UAVMV(INVERTER) 1.5 Bộ 11400
MÁY LẠNH LG
ML LG V10ENH (1N, INVERTER) 1 Bộ 6950
ML LG V10ENW (1N INVERTER) 1 Bộ 6800
ML LG V13ENH (1N, INVERTER) 1 Bộ 8070
ML LG V18ENF (2N INVERTER) 2 Bộ 12850
MÁY LẠNH SUMIKURA
ML SUMIKURA 092 (1N) 1 Bộ 4500
ML SUMIKURA 120/DC (1.5N, INVERTER) 1.5 Bộ 7650
MÁY LẠNH TCL
ML TCL 09CS/KC41 (1N) 1 Bộ 4500
ML TCL 10CSI (1N, INVERTER) 1 Bộ 5650
ML TCL 13CSI (1.5N, INVERTER) 1.5 Bộ 6850
ML TCL 18CS (2N) 2 Bộ 8550
ML TCL 18CSI (2N, INVERTER) 2 Bộ 10550