Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thương Hiệu
  Công Suất
   Inverter / Không Inverter?
    Giá Cả

     Máy Lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18BSW (2024)

     11,590,000
     Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18BSW:
     • Công suất lạnh: 1HP (18.000 BTU).
     • Phù hợp Không gian 20-30 m².
     • J-Tech Inverter tiết kiệm năng lượng đến 65%.
     • Super Jet - Giảm đến 5°C trong 5 phút.
     • Có thể điều chỉnh mỗi 0.5°C.
     • Có 7 chức năng bảo vệ.
     • Bộ ngưng tụ BlueFin.

     Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13BSW (2024)

     8,090,000
     Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13BSW:
     • Công suất lạnh: 1HP (12.000 BTU).
     • Phù hợp Không gian 15-20 m².
     • J-Tech Inverter tiết kiệm năng lượng đến 65%.
     • Super Jet - Giảm đến 5°C trong 5 phút.
     • Có thể điều chỉnh mỗi 0.5°C.
     • Có 7 chức năng bảo vệ.
     • Bộ ngưng tụ BlueFin.

     Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10BSW (2024)

     6,990,000
     Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10BSW:
     • Công suất lạnh: 1HP (9000 BTU).
     • Phù hợp Không gian 10-15m².
     • J-Tech Inverter tiết kiệm năng lượng đến 65%.
     • Super Jet - Giảm đến 5°C trong 5 phút.
     • Có thể điều chỉnh mỗi 0.5°C.
     • Có 7 chức năng bảo vệ.
     • Bộ ngưng tụ BlueFin.

     Máy Lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW

     10,790,000
     Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18ZEW :
     • Công suất lạnh: 2HP (18000 BTU).
     • Phù hợp Không gian 20-30m².
     • J-Tech Inverter tiết kiệm năng lượng đến 65%.
     • Super Jet - Giảm đến 5°C trong 5 phút.
     • Có thể điều chỉnh mỗi 0.5°C.
     • Có 7 chức năng bảo vệ.
     • Bộ ngưng tụ BlueFin.

     Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X13ZEW Chính Hãng (Gas R32/Model 2023)

     7,250,000
     Đặc Điểm Nổi Bật Máy Lạnh Sharp AH-X13ZEW (Dàn nóng AU-X13ZEW):
     • Công suất lạnh: 1.5HP (12000 BTU).
     • Phù hợp Không gian từ 15-20m².
     • J-Tech Inverter tiết kiệm năng lượng đến 65%.
     • Super Jet - Giảm đến 5°C trong 5 phút.
     • Có thể điều chỉnh mỗi 0.5°C.
     • Có 7 chức năng bảo vệ.
     • Bộ ngưng tụ BlueFin.

     Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW Chính Hãng (Gas R32/New 2023)

     6,190,000
     Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW :
     • Công suất lạnh: 1HP (9000 BTU).
     • Phù hợp Không gian <=15m².
     • J-Tech Inverter tiết kiệm năng lượng đến 65%.
     • Super Jet - Giảm đến 5°C trong 5 phút.
     • Có thể điều chỉnh mỗi 0.5°C.
     • Có 7 chức năng bảo vệ.
     • Bộ ngưng tụ BlueFin.