Các Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Giặt

Tên Hàng Hóa Dịch Vụ Giá Thành
Thay Ti Máy Giặt 7-8Kg 1,100,000 đồng
Thay Ti Máy Giặt 10-14Kg 1,450,000 đồng
Thay van xả máy giặt 850,000 đồng
Vệ sinh máy giặt cửa đứng 450,000 đồng
Vệ sinh máy giặt cửa ngang 550,000 đồng
Thay phao máy giặt 450,000 đồng
Thay công tắc cửa 1,250,000 đồng
Thay bơm nước máy giặt 850,000 đồng
Chân máy giặt inox 450,000 đồng
Chân máy giặt cao su 250,000 đồng