Dịch Vụ Vệ Sinh Máy Giặt

Máy Giặt Lồng Ngang
550.000
Vệ sinh tổng thể
Vệ sinh cửa kính
Vệ sinh ron cửa
Tháo và vệ sinh lồng giặt
Máy Giặt Lồng Đứng
450.000
Vệ sinh lồng giặt
Vệ sinh lưới lọc
Vệ sinh ống thóa nước máy giặt
Vệ sinh tổng thể

Các Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Giặt

Dịch Vụ Giá Thành
Thay Ti Máy Giặt 7-8Kg 1,100,000 đ
Thay Ti Máy Giặt 10-14Kg 1,450,000 đồng
Thay van xả máy giặt 850,000 đ
Thay phao máy giặt 450,000 đ
Thay công tắc cửa 1,250,000 đ
Thay bơm nước máy giặt 850,000 đ
Chân máy giặt inox 450,000 đ
Chân máy giặt cao su 250,000 đ