Hiển thị tất cả 10 kết quả

Inverter / Không Inverter?
  Giá Cả

   Máy Lạnh Âm Trần Casper Inverter CC-36IS33 Chính Hãng (4.0 HP)

   35,850,000
   Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Máy Lạnh Âm Trần Casper Inverter CC-36IS33:
   • Thương hiệu: Casper
   • Bảo hành: 24 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 4.0 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCFC60DVM 2.5 HP Gas R32 Chính Hãng

   31,000,000
   Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC60DVM 2.5 HP Gas R32:
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 24 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 2.5 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCFC50DVM 2.0 HP Gas R32 Chính Hãng

   26,100,000
   Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC50DVM 2.0 HP Gas R32:
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 24 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 2.0 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCFC40DVM 1.5 HP Gas R32 Chính Hãng

   21,190,000
   Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC40DVM 1.5 HP Gas R32:
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 36 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 1.5 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF140CVM 5.5 HP Gas R32 Chính Hãng (1 Pha / 3 Pha)

   51,300,00054,300,000
   Thông số cơ bản của Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF140CVM 5.5 HP (1 Pha / 3 Pha)
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 36 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 5.5 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM 5.0 HP Chính Hãng (1 Pha / 3 Pha)

   47,200,00049,900,000
   Thông số cơ bản của Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM (1 Pha / 3 Pha)
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 36 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 5.0 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM 4.0 HP Chính Hãng (1 Pha / 3 Pha)

   43,100,00045,800,000
   Thông số cơ bản của Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM 4.0 HP (1 Pha / 3 Pha )
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 36 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 4.0 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF71CVM 3.0 HP Inverter Gas R32 Chính Hãng (1 pha / 3 pha)

   36,700,00038,300,000
   Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Máy Lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF71CVM 3.0 HP
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 36 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 3.0 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF60CVM 2.5 HP Inverter Gas R32 Chính Hãng

   35,200,000
   Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF60CVM 2.5 HP
   • Thương hiệu: DaiKin
   • Bảo hành: 36 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 2.5 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32

   Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF50CVM 2.0 HP Inverter Gas R32 Chính Hãng

   28,400,000
   Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF50CVM 2.0 HP:
   • Thương hiệu: Daikin
   • Bảo hành: 36 tháng
   • Dòng máy lạnh: Máy lạnh âm trần
   • Công xuất làm mát: 2.0 HP
   • Xuất xứ: Thái Lan
   • Loại Gas: Gas R32