Bảng Giá Vật Tư, Nhân Công Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường

Lưu ý: Đối với vị trị lắp đặt cục nóng hoặc cục lạnh cao trên 4 mét, khách hàng phải chuẩn bị thang hoặc giàn giáo.

SẢN PHẨM / DỊCH VỤ ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ
Lắp Đặt và Hút Chân Không Máy Lạnh Treo Tường 1HP - 1.5HP (Nhà dân dụng) Bộ 450,000đ
Lắp Đặt và Hút Chân Không Máy Lạnh Treo Tường 2HP - 2.5HP (Nhà dân dụng) Bộ 500,000đ
Lắp Đặt và Hút Chân Không Máy Lạnh Treo Tường 1HP - 1.5HP (Chung cư) Bộ 500,000đ
Lắp Đặt và Hút Chân Không Máy Lạnh Treo Tường 2HP - 2.5HP (Chung cư) Bộ 550,000đ
Cặp ống đồng Ø10/6 dày 0.71 Thái Lan hoặc Daikin
Đã bao gồm simili, móc ống, chưa bao gồm dây điện
Mét 150,000đ
Cặp ống đồng Ø12/6 dày 0.71 Thái Lan
Đã bao gồm simili, móc ống, chưa bao gồm dây điện
Mét 170,000đ
Cặp ống đồng Ø16/6 dày 0.81/0.71 Thái Lan
Đã bao gồm simili, móc ống, chưa bao gồm dây điện
Mét 210,000đ
Cặp ống đồng Ø16/10 dày 0.81 Thái Lan
Đã bao gồm simili, móc ống, chưa bao gồm dây điện
Mét 320,000đ
Dây điện cấp nguồn Cadivi 1 x 1.5mm Mét 10,000đ
Dây điện cấp nguồn Cadivi 1 x 2.0mm Mét 12,000đ
Dây điện cấp nguồn Cadivi 1 x 2.5mm Mét 15,000đ
Giá đỡ cục nóng (Eke) 1HP-1.5HP Cặp 100,000đ
Giá đỡ cục nóng (Eke) 2HP-2.5HP Cặp 120,000đ
Cầu dao CB Panasonic + Hộp Cái 100,000đ
Ống dẫn nước mềm máy lạnh (ruột gà) Mét 6,000đ
Ống nhựa bình minh 21mm - 27mm Mét 15,000đ
Ống nhựa bình minh 34mm Mét 25,000đ
Ti treo ống đồng Cái 50,000đ
Chân để cao su đỡ cục nóng Bộ 40,000đ
Hàn ống đồng Mối 50,000đ
Quấn simili (Áp dụng với ống đồng có sẵn) Mét 50,000đ
Vệ sinh ống đồng bằng Gas Bộ 200,000đ
Vệ sinh ống đồng bằng khí Nitơ Bộ 400,000đ
- 600,000đ