Lưu ý: Đối với lắp đặt máy lạnh, nếu từ mặt đất đến cục nóng trên 4m thì khách hàng cần tự chuẩn bị thang hoặc dàn giáo.

1. Vật tư máy lạnh

VẬT TƯ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
Combo ống đồng Ø 10/6 (dày 0.7) 160,000 đồng/mét Bao gồm ống đồng, simili quấn, dây điện, ống nước, móc ống nước, móc ống đồng, băng keo, ốc vít
Combo ống đồng Ø 12/6 (dày 0.7) 180,000 đồng/mét Bao gồm ống đồng, simili quấn, dây điện, ống nước, móc ống nước, móc ống đồng, băng keo, ốc vít
Combo ống đồng Ø 16/6 210,000 đồng/mét Bao gồm ống đồng, simili quấn, dây điện, ống nước, móc ống nước, móc ống đồng, băng keo, ốc vít
Combo ống đồng Ø 16/10 260,000 đồng/mét Bao gồm ống đồng, simili quấn, dây điện, ống nước, móc ống nước, móc ống đồng, băng keo, ốc vít
Dây điện cadivi 1×1.5 8,000 đồng/mét
Dây điện cadivi 1×2.0 10,000 đồng/mét
Dây điện cadivi 1×2.5 12,000 đồng/mét
CB Panasonic BS1113TV 30A 100,000 đồng
Giá đỡ cục nóng (EKE) 1HP – 1.5 HP 150,000 đồng/cặp
Giá đỡ cục nóng (EKE) 2HP – 2.5 HP 160,000 đồng/cặp
Dây điện đơn Ø 2mm 8,000 đồng/mét
Ống thoát nước mềm (dành cho máy lạnh) 10,000 đồng/mét
Chân đế cao su máy lạnh 40,000 đồng/bộ Bao gồm bù lon, ốc gắn chân máy

2. Bảng giá gói dịch vụ bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MÁY LẠNH
STT Tên vặt tư Mô tả ĐVT Đơn giá
Vệ sinh/Nạp ga
1 Công vệ sinh máy lạnh 1HP – 2 HP Bộ                  180,000
2 Công vệ sinh máy lạnh 2.5 HP – 3HP Bộ                  220,000
3 Công vệ sinh máy lạnh Âm trần/tủ đứng/áp trần Bộ                  300,000
4 Nạp ga máy lạnh treo tường 1-1.5HP ga R22 Bộ                 400,000
5 Nạp ga máy lạnh treo tường 2-2.5HP ga R22 Bộ                  500,000
6 Nạp ga máy lạnh âm trần, Tủ đứng, áp trần 3 HP – 5 HP Bộ                  800.000
7 Vệ sinh đường ống đồng ( các loại máy) Phương pháp bơm ga Bộ                  240,000
Phương pháp bơm Khí Nitơ Bộ                  350,000
Tháo ráp máy
1 Tháo máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh treo tường Bộ                  200,000
2 Tháo & Lắp dàn nóng Máy lạnh treo tường Bộ                  200,000
3 Tháo & Lắp dàn lạnh Máy lạnh treo tường Bộ                  200,000
4 Lắp máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh treo tường Bộ                  350,000
5 Tháo & Lắp Máy Lạnh (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh treo tường 1-2,5hp Bộ                  550,000
6 Tháo máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  400,000
7 Tháo & Lắp dàn nóng Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  700,000
8 Tháo & Lắp dàn lạnh Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  800,000
9 Lắp máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  700,000
10 Tháo & Lắp Máy Lạnh (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ               1.100,000
Thi công âm ống đồng
1 Ống đồng trong tường / trên la-phông cố định Chỉ trám hồ cát cố định ống, không trét bột và sơn m                    65,000
2 Ông nước PVC / âm dây điện nguồn m                    50,000
3 Ống đồng trên la-phông sống/Trunking m                    20,000
4 Phí khảo sát lắp đặt Tặng phí khảo sát, nếu ký hợp đồng lần                  120,000