Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thương Hiệu
  Inverter / Không Inverter?
   Giá Cả

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2 (Model 2024)

    6,890,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.
    • Model 2024

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RV10QC2 (Model 2024)

    5,990,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RV10QC2:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.
    • Model 2024

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QA2 (Model 2024)

    6,890,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QA2:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.
    • Model 2024

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RV10QA2 (Model 2024)

    5,690,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RV10QA2:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.
    • Model 2024

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RUV10XAW Chính Hãng (Gas R32/ WIFI)

    8,690,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP RUV10XAW:
    • UVC Pro khử khuẩn bằng tia cực tím
    • Điều khiển thông minh bằng WIFI
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn
    • Eco Mode với 3 cấp độ tiết kiệm điện
    • Bảo hành máy nén 10 năm

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RUV13RB Chính Hãng (Gas R32)

    7,800,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP RUV13RB:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Cảm biến Eco.
    • Smart Dry cân bằng ẩm thông minh.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RUV10RB Chính Hãng (Gas R32)

    6,890,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RUV10RB:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.

    Máy Lạnh Aqua Inverter 2.5 HP AQA-RV24QA Chính Hãng (Gas R32/Model 2023)

    14,489,999
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 2.5 HP RV24QA:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Eco Mode với 3 cấp độ tiết kiệm năng lượng.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.

    Máy Lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-RV18QA Chính Hãng (Gas R32/Model 2023)

    10,890,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 2 HP RV18QA:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.

    Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QA Chính Hãng (Gas R32/Model 2023)

    6,850,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP RV13QA:
    • Self Clean 3 bước làm sạch chuyên sâu.
    • Anti-Corrossion hệ thống chống ăn mòn.
    • Hyper PCB bo mạch tuổi thọ cao.
    • Luồng gió Triple làm mát toàn diện.
    • Bảo hành máy nén 10 năm.