Các Dịch Sửa Chữa

Tên Hàng Hóa Dịch Vụ Giá Thành
Thay tụ điện tủ lạnh (K3) 600,000 đồng / Cái
Thay cảm biến tủ lạnh 650,000 đồng / Cái
Thay sò lạnh 350,000 đồng / Cái
Thay sò nóng 350,000 đồng / Cái
Thay quạt tủ lạnh 450,000 đồng / Cái
Thay quạt tủ lạnh inverter DC 650,000 đồng / Cái
Vệ sinh dàn nóng 150,000 đồng / Cái
Thay công tắc cửa 400,000 đồng / Cái
Thay van nước tủ 550,000 đồng / Cái
Thay senson xả đá 550,000 đồng / Cái
Thay Tecmit tủ lạnh 350,000 – 520,000 đồng / Cái