Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thương Hiệu
  Inverter / Không Inverter?
   Giá Cả

    Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XPU24XKH-8 (2024)

    24,490,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-XPU24XKH-8 :
    • Luồng gió thổi xa lên tới 15 mét nhờ cánh đảo gió AEROWINGS.
    • Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
    • Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh.
    • Nanoe-X lọc các hạt bụi giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí.
    • Có chế độ Inverter tiết kiệm điện.
    • Gas R32 bảo vệ môi trường.
    • Model năm 2024.

    Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XPU18XKH-8 (2024)

    18,450,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-XPU18XKH-8 :
    • Luồng gió thổi xa lên tới 15 mét nhờ cánh đảo gió AEROWINGS.
    • Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
    • Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh.
    • Nanoe-X lọc các hạt bụi giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí.
    • Có chế độ Inverter tiết kiệm điện.
    • Gas R32 bảo vệ môi trường.
    • Model năm 2024.

    Máy Lạnh Panasonic Inverter 1HP CU/CS-XPU9XKH-8 (2024)

    9,350,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-XPU9XKH-8 :
    • Luồng gió thổi xa lên tới 15 mét nhờ cánh đảo gió AEROWINGS.
    • Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
    • Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh.
    • Nanoe-X lọc các hạt bụi giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí.
    • Có chế độ Inverter tiết kiệm điện.
    • Gas R32 bảo vệ môi trường.
    • Model năm 2024.

    Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12XKH-8 (2024)

    11,900,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-PU12AKH-8 :
    • Luồng gió thổi xa lên tới 15 mét nhờ cánh đảo gió AEROWINGS.
    • Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
    • Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh.
    • Nanoe-X lọc các hạt bụi giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí.
    • Có chế độ Inverter tiết kiệm điện.
    • Gas R32 bảo vệ môi trường.
    • Model năm 2024.

    Máy Lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9ZKH-8 Chính Hãng (Gas R32/ Model 2023)

    11,790,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-XU9ZKH-8:
    • Luồng gió thổi xa lên tới 15 mét nhờ cánh đảo gió AEROWINGS.
    • Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
    • Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh.
    • Nanoe-X lọc các hạt bụi giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí.
    • Có chế độ Inverter tiết kiệm điện.
    • Gas R32 bảo vệ môi trường.
    • Model năm 2023.

    Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8 Chính Hãng (Gas R32/ Model 2023)

    14,800,000
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8:
    • Luồng gió thổi xa lên tới 15 mét nhờ cánh đảo gió AEROWINGS.
    • Chức năng kiểm soát độ ẩm tiên tiến của Chế độ Dry và iAUTO-X nhờ tích hợp sẵn cảm biến độ ẩm.
    • Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh.
    • Nanoe-X lọc các hạt bụi giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí.
    • Có chế độ Inverter tiết kiệm điện.
    • Gas R32 bảo vệ môi trường.
    • Model năm 2023.