Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng

Cách 2: Thanh toán online