Điện Máy Đại Việt ngoài lắp đặt máy lạnh mới tại khu vực Dĩ An, Thủ Đức, Bình Dương, Thành Phố Hồ Chí Minh còn cung cấp các dịch vụ như vệ sinh máy lạnh, tháo lắp máy lạnh

Bảng Giá Gói Dịch Vụ Vệ Sinh Máy Lạnh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MÁY LẠNH
STT Tên vật tư Mô tả ĐVT Đơn giá (VNĐ)
Vệ sinh/Nạp ga
1 Công vệ sinh máy lạnh 1HP -1.5 HP Bộ 150,000
2 Công vệ sinh máy lạnh 2 HP – 2.5HP Bộ 220,000
3 Công vệ sinh máy lạnh Âm trần/tủ đứng/áp trần Bộ 300,000
4 Nạp ga máy lạnh treo tường 1-1.5HP ga R22 Bộ 400,000
5 Nạp ga máy lạnh treo tường 2-2.5HP ga R22 Bộ                  500,000
6 Nạp ga máy lạnh âm trần, Tủ đứng, áp trần 3 HP – 5 HP Bộ                  800.000
7 Vệ sinh đường ống đồng ( các loại máy) Phương pháp bơm ga Bộ                  240,000
Phương pháp bơm Khí Nitơ Bộ                  350,000
Tháo ráp máy
1 Tháo máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh treo tường Bộ                  200,000
2 Tháo & Lắp dàn nóng Máy lạnh treo tường Bộ                  200,000
3 Tháo & Lắp dàn lạnh Máy lạnh treo tường Bộ                  200,000
4 Lắp máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh treo tường Bộ                  350,000
5 Tháo & Lắp Máy Lạnh (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh treo tường 1-2,5hp Bộ                  550,000
6 Tháo máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  400,000
7 Tháo & Lắp dàn nóng Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  700,000
8 Tháo & Lắp dàn lạnh Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  800,000
9 Lắp máy (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ                  700,000
10 Tháo & Lắp Máy Lạnh (dàn nóng & dàn lạnh) Máy lạnh âm trần/ tủ đứng Bộ               1.100,000
Thi công âm ống đồng
1 Ống đồng trong tường / trên la-phông cố định Chỉ trám hồ cát cố định ống, không trét bột và sơn m                    65,000
2 Ông nước PVC / âm dây điện nguồn m                    50,000
3 Ống đồng trên la-phông sống/Trunking m                    20,000
4 Phí khảo sát lắp đặt Tặng phí khảo sát, nếu ký hợp đồng lần                  120,000

Các Dịch Vụ Khác

Tên dịch vụ Giá thành Ghi Chú
Khảo sát lắp đặt (full sản phẩm) 120,000 đồng/Lần Khảo sát tư vấn
Tháo máy lạnh Treo Tường 120,000 đồng/Bộ Không bao gồm phí thay thế, sửa chữa.
Tháo & Lắp dàn nóng Treo Tường 200,000 đồng/Cái Tháo SP cũ để lắp SP mới vào vị trí cũ sẽ không tính tiền công tháo.
Tháo & Lắp dàn lạnh Treo Tường 200,000 đồng/Cái
Tháo & Lắp Máy Lạnh Treo Tường 400,000 đồng/Bộ
Tháo máy lạnh Âm Trần/Tủ Đứng 360,000 đồng/Bộ
Tháo & Lắp dàn nóng Âm Trần/Tủ Đứng 400,000 đồng/Cái
Tháo & Lắp dàn lạnh Âm Trần/Tủ Đứng 440,000 đồng/Cái
Tháo & Lắp Máy Lạnh Âm Trần/Tủ Đứng 800,000 đồng/Bộ
Vệ Sinh Ống Đồng 240,000 đồng/Bộ Công Vệ Sinh Đường Ống Đồng chưa tính Khí Nitơ
Âm ống đồng trong tường / trên la-phông cố định 65,000 đồng/Mét Chỉ trám hồ cát cố định ống. Không trét bột và sơn.
Âm ống nước PVC / âm dây điện nguồn 50,000 đồng/Mét
Khí Nitơ vệ sinh ống đống 100,000 đồng/Bộ
Ghi chú:
Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.