Hiển thị tất cả 14 kết quả

Thương Hiệu
  Inverter
   Giá Cả

    Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU Chính Hãng

    4,690,000
    Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1 HP
    • Công nghệ inverter: Không
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R410a

    Máy Lạnh Funiki Inverter HIC24TMU Chính Hãng (2.5 HP/24000Btu/ 1 Chiều/ R32)

    13,600,000
    Máy Lạnh Funiki HIC24TMU với các đặc điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 2.5 HP
    • Công nghệ inverter: Có
    • Sản xuất: Malaisia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki Inverter HIC18TMU Chính Hãng (2 HP/18000Btu/ 1 Chiều/ R32)

    10,590,000
    Máy Lạnh Funiki HIC18TMU với các đặc điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 2 HP
    • Công nghệ inverter: Có
    • Sản xuất: Malaisia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki Inverter HIC12TMU Chính Hãng (1.5 HP/12000Btu/ 1 Chiều/ R32)

    6,890,000
    Máy Lạnh Funiki HIC12TMU với các đặc điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1.5 HP
    • Công nghệ inverter: Có
    • Sản xuất: Malaisia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki Inverter HIC09TMU Chính Hãng (1 HP/9000Btu/ 1 Chiều/ R32)

    5,490,000
    Máy Lạnh Funiki HIC09TMU với các đặc điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1 HP
    • Công nghệ inverter: Có
    • Sản xuất: Malaisia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki HSC-24MMC Chính Hãng (24000Btu/ 1 Chiều/ R32/2.5HP)

    12,000,000
    Máy Lạnh Funiki HSC-24MMC với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 2.5 HP
    • Công nghệ inverter: Không
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki HSC-18MMC Chính Hãng (18000Btu/ 1 Chiều/ R32/2 HP)

    9,050,000
    Máy Lạnh Funiki HSC-18MMC với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 2 HP
    • Công nghệ inverter: Không
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki HSC-12MMC Chính Hãng (12000Btu/ 1 Chiều/ R32/1.5 HP)

    5,900,000
    Máy Lạnh Funiki HSC-12MMC với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1.5 HP
    • Công nghệ inverter: Không
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki HSC-09MMC Chính Hãng (9000Btu/ 1 Chiều/ R32/1 HP)

    4,600,000
    Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1 HP
    • Công nghệ inverter: Không
    • Xuất xứ: Việt Nam
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki 2 HP SC18MMC2 (GAS R410a) Chính Hãng

    9,000,000
    Máy Lạnh Funiki 2 HP SC18MMC2 với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 2 HP
    • Công nghệ inverter: Không
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R410a

    Máy Lạnh Funiki 1.5 HP SC12MMC2 (GAS R410a) Chính Hãng

    5,900,000
    Máy Lạnh Funiki 1.5 HP SC12MMC2 với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1.5 HP
    • Công nghệ inverter: Không
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R410a

    Máy Lạnh Funiki Inverter 2 HP HIC-18MMC (GAS R32) Chính Hãng

    11,150,000
    Máy Lạnh Funiki Inverter 2 HP HIC-18MMC với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 2 HP
    • Công nghệ inverter: Có
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki Inverter 1.5 HP HIC-12MMC (GAS R32) Chính Hãng

    6,900,000
    Máy Lạnh Funiki Inverter 1.5 HP HIC-12MMC với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1.5 HP
    • Công nghệ inverter: Có
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32

    Máy Lạnh Funiki Inverter 1 HP HIC-09MMC (GAS R32) Chính Hãng

    5,800,000
    Máy Lạnh Funiki Inverter 1 HP HIC-09MMC với các đặt điểm nổi bật sau:
    • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
    • Công suất lạnh: 1HP
    • Công nghệ inverter: Có
    • Xuất xứ: Malaysia
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Loại Gas: R32