Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giá Cả

  Dịch Vụ Vệ Sinh Máy Giặt Cửa Đứng

  350,000
  Các hạng mục khi vệ sinh máy giặt cửa đứng
  • Vệ sinh tổng thể
  • Vê sinh lưới lọc
  • Vệ sinh ống thoát nước máy giặt

  Dịch Vụ Vệ Sinh Máy Giặt Cửa Ngang

  550,000
  Các hạng mục khi vệ sinh máy giặt cửa ngang
  • Vệ sinh tổng thể
  • Vệ sinh cửa kính
  • Vệ sinh ron cửa máy giặt
  • Tháo và vệ sinh lồng giặt