Công nghệ, Mobile, Tin Tức

Google Cuối Cùng Đã Cập Nhật Thương Hiệu Android Với Biểu Tượng Mới Và 1 Con Robot 3D

Vào đầu năm nay, chúng ta đã nghe nói về việc Google đang cập nhật thương hiệu Android với một biểu tượng mới, và chúng ta cũng có thể được thấy một con robot 3D mới. Những tin tức này đã được chính thức xác nhận bởi tập đoàn công nghệ lớn này, và giờ đây chúng ta đã có cái nhìn đầu tiên về biểu tượng mới, cùng với một con robot 3D mới mà trông hiện đại hơn nhiều so với trước.

Google Cuối Cùng Đã Cập Nhật Thương Hiệu Android Với Biểu Tượng Mới Và 1 Con Robot 3D

Google giải thích rằng việc cập nhật thương hiệu mới này sẽ “giúp kết nối Android với Google”, và nó cũng là sự tiếp nối sau sự thay đổi cuối cùng mà chúng ta đã thấy vào năm 2019. Trong một tuyên bố được đăng trên blog của mình, Google nói về cách công ty đang nhìn vào mục tiêu tương lai với sự thay đổi này và cách nó quan trọng đối với công ty khi mọi người có thể sử dụng nền tảng của nó cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Each time we overhaul our branding, we evaluate not only changing needs, but also future goals. We know people today want more choice and autonomy, and we want our brand to be reflective of Android: something that gives people the freedom to create on their terms. As an open platform, it’s important that both our technology and brand are an invitation for people to create, connect and do more with Google on Android devices.

Tạm Dịch: “Mỗi lần chúng tôi cải tiến thương hiệu của mình, chúng tôi đánh giá không chỉ các nhu cầu thay đổi hiện tại, mà còn cả các mục tiêu trong tương lai. Chúng tôi biết rằng người dùng ngày nay muốn nhiều sự lựa chọn và tự chủ hơn, và chúng tôi muốn thương hiệu của mình phản ánh Android: cái gì đó mang lại tự do cho mọi người để sáng tạo theo cách của riêng họ. Với việc là một nền tảng mở, quan trọng là cả công nghệ và thương hiệu của chúng tôi đều là lời mời cho mọi người để sáng tạo, kết nối và làm nhiều việc hơn với Google trên các thiết bị Android.”

Google đã bình luận về việc thương hiệu Android mới lấy cảm hứng từ thiết kế Material của riêng mình. Bạn không còn thấy văn bản viết thường. Điều này làm cho biểu tượng trở nên mạnh mẽ hơn và có vẻ riêng của nó thay vì cảm giác như một ý tưởng sau cùng.

While we’ve added more curves and personality unique to Android, the new Android stylization more closely mirrors Google’s logo and creates balance between the two. We hope these small but significant updates to the Android typeface will better communicate the relationship between Android devices and the Google apps and services people already know.

Tạm Dịch: “Mặc dù chúng tôi đã thêm nhiều đường cong và cá tính riêng biệt cho Android, nhưng phong cách mới của Android gần hơn với logo của Google và tạo sự cân bằng giữa cả hai. Chúng tôi hy vọng những cải tiến nhỏ nhưng quan trọng này đối với kiểu chữ Android sẽ truyền tải tốt hơn mối quan hệ giữa các thiết bị Android và các ứng dụng và dịch vụ của Google mà mọi người đã biết.”

Bạn có thể xem con robot Android mới hoặc Bugdroid ở dưới đây.

Google đã đề cập rằng biểu tượng Android mới, cùng với tất cả các khía cạnh khác, sẽ bắt đầu xuất hiện trên tất cả các thiết bị và các vị trí khác nhau bắt đầu từ năm nay. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn đã thấy Bugdroid mới nhất và bạn thích giao diện mới nhất của nó như thế nào trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi hi vọng rằng biểu tượng mới sẽ bắt đầu xuất hiện khi Android 14 ra mắt kênh ổn định vào cuối tháng này hoặc tháng sau.

Nguồn: Google Blog.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *