Công nghệ, Mobile, Tin Tức

Mặc Dù Đã Đăng Ký YouTube Premium, Bạn Vẫn Không Thể Tránh Khỏi Quảng Cáo

YouTube cuối cùng đã bắt đầu đảm bảo sẽ chống lại các trình chặn quảng cáo và mặc dù tôi nghĩ rằng không có gì sai trong việc này, nhưng có vẻ nhiều người không hài lòng với điều này. Tính đến thời điểm đó, không có cách nào để tránh xa khỏi quảng cáo ngoại trừ việc thanh toán cho Premium và mặc dù nó đi kèm với nhiều lợi ích khác nhau, nhưng có vẻ như việc loại bỏ quảng cáo có lẽ không phải là một trong số chúng.

Mặc Dù Đã Đăng Ký YouTube Premium, Bạn Vẫn Không Thể Tránh Khỏi Quảng Cáo

Một bài đăng gần đây trên Reddit đã xuất hiện nói về việc, mặc dù đã đăng ký YouTube Premium, bạn vẫn có thể thấy một số quảng cáo trên nền tảng này. Điều này làm mất hứng thú hoàn toàn với hầu hết mọi người muốn sử dụng nền tảng và tận hưởng trải nghiệm không có quảng cáo. Tuy nhiên, công ty có một giải thích cho điều này.

Theo YouTube, việc đăng ký một tài khoản Premium mang lại trải nghiệm “không bị gián đoạn” từ quảng cáo xuất hiện trước hoặc sau một video, bao gồm quảng cáo xuất hiện trên overlay, quảng cáo banner của bên thứ ba và quảng cáo tìm kiếm. Tuy nhiên, vẫn có một số quảng cáo mà bạn có thể thấy. Trang hỗ trợ của YouTube nói:

“You may still see branding or promotions embedded in the content by the creator, as well as promotional links, shelves, and features in and around the content that are added or enabled by the creator. These links, shelves, and features could be for their website, merchandise, membership to their channel, event tickets, or other related destinations that they are promoting.”

*Tạm Dịch: “Bạn có thể vẫn thấy thương hiệu hoặc khuyến mãi được nhúng vào nội dung bởi những người sáng tạo, cũng như các liên kết quảng cáo và tính năng trong và xung quanh nội dung được thêm vào hoặc được bật bởi những người sáng tạo. Các liên kết và tính năng này có thể dành cho trang web của họ, đồ quảng cáo, việc trở thành thành viên của kênh của họ, vé sự kiện hoặc các điểm đến khác liên quan mà họ đang quảng cáo.”

Cách YouTube xử lý các quảng cáo đã nói trên có thể khác so với những gì một số người có thể đã trải qua, nhưng có thể nói rằng các trình chặn quảng cáo sẽ không còn hoạt động nữa. Nền tảng này đang gặp khó khăn về các chiến lược của mình khi phát hiện ra việc sử dụng trình chặn quảng cáo.

Nguồn: Reddit.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *