Công nghệ, Mobile, Tin Tức

WhatsApp Sẽ Có Tính Năng Nhắn Tin Xuyên Nền Tảng, Thay Đổi Cảnh Quan Các Ứng Dụng Nhắn Tin

Có vẻ như nhiều ứng dụng nhắn tin, bao gồm cả WhatsApp, đang bị ép buộc để bắt đầu cung cấp hỗ trợ xuyên nền tảng. Chúng tôi biết rằng EU muốn tất cả các công ty tuân theo và cung cấp tính tương thích giữa các ứng dụng nhắn tin tức thời của họ, và bây giờ có vẻ như Meta đã bắt đầu làm cho điều này xảy ra rồi, vì dựa vào bằng chứng mới xuất hiện, rõ ràng rằng ứng dụng nhắn tin của Meta đang nhận được tính năng này.

WhatsApp Sẽ Có Tính Năng Nhắn Tin Xuyên Nền Tảng, Thay Đổi Cảnh Quan Các Ứng Dụng Nhắn Tin

Ứng dụng beta WhatsApp trên Android (phiên bản 2.23.19.8) dường như hiện có một màn hình trò chuyện nơi bạn có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện của bên thứ ba. Hiện tại, đó chỉ là một nơi giữ chỗ, có nghĩa rằng tính năng này không hoạt động, nhưng xem xét việc EU đã yêu cầu các công ty này giới thiệu tính tương thích giữa các ứng dụng của họ, không có gì là ngạc nhiên khi Meta đã bắt đầu làm cho tính năng này trở thành hiện thực, và nó có thể sẵn sàng cho công chúng vào năm tới.

Dự kiến, điều này không nên làm bất kỳ người dùng WhatsApp nào ngạc nhiên, vì luật đã được đề xuất vào tháng 3 năm 2022, và vào thời điểm đó, cho biết rằng EU sẽ muốn các ứng dụng nhắn tin tức thời này phải có khả năng tương thích để đảm bảo rằng có một kênh truyền thông liền mạch cho mọi người. Vào thời điểm đó, chúng tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng bây giờ dường như Meta đã tham gia, và xem xét về sự phổ biến, có thể nói rằng các ứng dụng nhắn tin tức thời khác cũng sẽ tham gia và giới thiệu tính năng như vậy.

Hãy nhớ rằng tính năng này hiện vẫn không có sẵn cho tất cả mọi người, và thậm chí nếu bạn thấy nó trên phiên bản beta WhatsApp của mình, bạn vẫn không thể sử dụng nó. Vì vậy, điều thông minh hơn là chờ đợi cho đến khi chúng ta nghe thấy nhiều công ty khác đang triển khai thay đổi này. Năm 2024 còn một khoảng thời gian, vì vậy cần một thời gian trước khi tính năng cụ thể này bắt đầu được triển khai cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ chắc chắn tiếp tục thông báo cho bạn khi chúng tôi tìm hiểu thêm thông tin về những gì mà Meta và các công ty khác đã có kế hoạch, nhưng thông tin sớm này đã đủ làm cho chúng ta thấy rằng những gì chúng ta sắp nhận có thể sẽ thay đổi tương lai của nhắn tin tức thời mãi mãi.

Nguồn: WaBetaInfo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *